Hem


HSO Funktionsrätt Härnösand

Kommun-HSO Kansli

 

Lena Nordin

Tfn: 076-1369190

 

E-post: hso.harnosand@tele2.se

 

Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO Funktionsrätt Härnösand

¨Sommar resa till Tulpanodlingen i Backsjön, Sollefteå.

Vilken otroligt härlig dag vi fick.

Vi startade med en trevlig busstur till ett fantastiskt resmål - Backsjöns Tulpanodling - att se alla dessa otroligt färgglada och vackra tulpaner. Ägarinnan Carolina Visser gav oss en spännande och humoristisk gudining om hur Backsjöns Tulpaner kom till, hon är ett riktigt energiknippe.

  tack reumatikerna och Mona som ordnade detta.


HSO kansliets öppettider:

måndag, tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Där möter du Lena Nordin som gärna hjälper dig.


Varmt välkomna in!

 


Gula Villan, Hospitalsgatan 21, 871 31  Härnösand

kansliet@hsoharnosand.se

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


Kommun-HSO Härnösands styrelse

 

Ordförande

Rolf Andersson


Mobil: 070-647 08 06

E-post: andersson.rolf@live.se


Kassör

Lars-Olov Åström

Mobil: 070-650 75 66

E-post: larsolov.astrom@spray.se


Sekreterare

Lena Nordin


Övriga ledamöter

Kerstin Nilsson

Gyda Eriksson

Eva Melander

Ronny Valter

Margertha Thelin

Inger Viberg

Thyra Lindström

Ersättare

Stefan Morell

Lena SjöqvistCopyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig:

Elisabeth Wall

 

kontakt