Hem

HSO Härnösand

Gula Villan, Hospitalsgatan 21, 871 31  Härnösand

kansliet@hsoharnosand.se

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


Kommun-HSO Härnösand

Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO kansliets öppettider:

måndag, tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Där möter du Lena Nordin som gärna hjälper dig.

 

Arbetstiden kan ändras om hon ska delta i något möte kvällstid, skriva protokoll osv. Hon vill gärna ha arbetsuppgifter!

Läs om politikerutfrågningen under "Aktuellt"!

Kommun-HSO Kansli

 

Lena Nordin

Tfn: 076-1369190

 

E-post: hso.harnosand@tele2.se

 

Kommun-HSO Härnösands styrelse

 

Ordförande

Rolf Andersson


Mobil: 070-647 08 06

E-post: andersson.rolf@live.se


Kassör

Lars-Olov Åström

Mobil: 070-650 75 66

E-post: larsolov.astrom@spray.se


Sekreterare

Lena Nordin


Övriga ledamöter

Kerstin Nilsson

Gyda Eriksson

Eva Melander

Ronny Valter

Margertha Thelin

Inger Viberg

Thyra Lindström

Ersättare

Stefan Morell

Lena SjöqvistCopyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig:

Elisabeth Wall

 

kontakt