Aktuellt

Årsmöte HSO


Under HSO årsmöte fick Ronny Valter en utmärkelse, "Årets Pusselbit" av Autism- & Aspergerföreningen. Kicki Östensson delade ut utmärkelsen.

Politikerutfrågning 25 april 2018


Deltagande politiker:


Ingrid Nilsson          V

Knapp Britta Thyr   MP

Krister McCarty        S

Eva Olstedt                L

Christina Lindberg   C

Eva-Clara Viklund    M

Robert BarkéusK     D

Ulrika Jonsson          SD


Ordföranden i HSO, Rolf Andersson, hälsade välkommen och lämnade ordet till moderatorn Anders Bergman.

Många frågor hade lämnats in från de olika handikappföreningarna. Ett stort urval av dem behandlades, se följande:


•Rätten till arbete

•Rehab

•Kontaktpersoner

•Tillgänglighet

•Fysisk tillgänglighet i centrum

•Hörsel- och syninstruktörer

•Anhörigersättning till föräldrar med autistiska barn

•Boende för autistiska barn

•Snöröjningen


Flera mötesdeltagare tog upp sina hjärtefrågor under kvällen.

Kvällens möte pågick under 2,5 tim. och avslutades med att panelen fick en minut var för att sammanfatta det egna partiets ambitioner inför valet i höst.

Rolf Andersson tackade och avslutade mötet.

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig:

Elisabeth Wall

 

kontakt