Hem

Södra vägen 5B, 871 40  Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


HSO FUNKTIONSRÄTT HÄRNÖSAND


Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO Kansliets Öppettider:


Måndag          09.00 - 12.00

Tisdag             09.00 - 12.00

Torsdag          09.00 - 12.00Tfn: 076-1369190 

E-post: hso.harnosand@gmail.com 

 

HSO Funktionsrätt Härnösands styrelse

 

Ordförande

Lennart Moberg    tel: 070-19 16 875


vice ordförande

Pia Niclasson


Kassör
Ulla Eliasson


Övriga ledamöter

Eva Ekren

Christina Ögrim

Lisbeth Svedberg

Ronny Valter


Ersättare

Stefan Morell

Inger Viberg

Sommarutflykter🌞samt aktiviteter

Läs, njut och boka in Dig!