Hem

Södra vägen 5B, 871 40  Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


HSO FUNKTIONSRÄTT HÄRNÖSAND


Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO Kansliets Öppettider:


Måndag  09.00 - 12.00
Tisdag     09.00 - 12.00

Torsdag  09.0 - 12.00 


mail: hso.harnosand@gmail.com 

 hsoharnosand@se


Varmt välkommen!

HSO Funktionsrätt Härnösands styrelse

 

Ordförande

Lennart Moberg    tel: 070-19 16 875


vice ordförande

Pia Niclasson


Kassör
Ulla Eliasson


Övriga ledamöter

Eva Ekren

Christina Ögrim


Ronny Valter


Ersättare

Stefan Morell

Inger Viberg
Aktiviteter - Föreläsningar mm

Läs, njut och boka in Dig!

Hur låter Evert Taube på färöiska?

Medlemsmöte med Heri Eysterlid.

 

Närmast i programmet inom HjärtLung-föreningen i Härnösand är ett besök av 

Heri Eysterlid. den 12 oktober klockan 13.00.

Vi håller som vanligt till i Brunnskyrkans trivsamma lokaler vid Brunnshusgatan.

Heri berättar om sin uppväxt på Färöarna och hur situationen nu är inom denna spännande ögrupp långt ute i Atlanten.

 

Heri har varit på besök hemma på Färöarna under sommaren och han har fotat många intressanta bilder som kommer att visas. Han kommer också att spela musik från Färöarna och även sjunga några låtar med texter av vår egen nationalskald Evert Taube. Hur låter Taube på färöiska?

 

                                                           Heri besökte oss i början av juni,                                                                       men på grund av strul med                                                                                 inbjudan blev det bara ett 10-tal                                                                       av våra medlemmar som fick                                                                             möjlighet att lyssna på honom då.                                                                     Nu återkommer chansen att bli                                                                         närmare bekant med denne                                                                               färgstarke person.                                    Missa inte detta!Det kommer att serveras kaffe med macka vid detta medlemsmöte. För att veta hur många smörgåsar vi behöver köpa är det bra om du anmäler dig till vår sekreterare, Laila Nordström. Hon nås på telefon 073 161 57 13 eller mail laila.nordstrom@gmail.com. Du kan även kontakta ordförande Uno Gradin telefon 070 333 37 88 eller mail uno.gradin@gmail.com..

Vi vill ha din anmälan senast tisdag den 10 oktober! 

Kostnad: Endast 50 kr

Varmt välkomna

Styrelsen