Hem

OBS! 
HSO Funktionsrätt Härnösands Årsmöte 23 april kl 18.00, Södra vägen 5b, Härnösand, se mötes info

Södra vägen 5B, 87140 Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1

HSO Funktionsrätt Härnösand Power point presentation

HSO FUNKTIONSRÄTT HÄRNÖSAND


Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO Kansliets Öppettider:


Måndag  09.00 - 12.00
Tisdag     09.00 - 12.00

Torsdag  09.00 - 12.00 


mail: hso.harnosand@gmail.com 

 hsoharnosand@se


Varmt välkommen!

HSO Funktionsrätt Härnösands styrelse

 

Ordförande

Lennart Moberg    tel: 070-19 16 875

Parkinsonföreningen
Härnösand - Kramfros - Sollefteå


vice ordförande

Pia Niclasson          
Neuroförbundet


Kassör
Ulla Eliasson


Övriga ledamöter

Eva Ekren                     Reumatikerna

Christina Ögrim          Bröstcancerföreningen

Helen Thelberg           Psoriasisföreningen

Ronny Valter                IF Rycket


Ersättare

Stefan Morell               FUB

Inger Viberg                 Autism
Aktiviteter - Föreläsningar mm

Läs, njut och boka in Dig!