Hem

Södra vägen 5B, 87140 Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1

Funktionsrätt Härnösand Power point presentation

FUNKTIONSRÄTT HÄRNÖSAND


Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


Kansliets Öppettider:


Måndag  09.00 - 12.00
Tisdag     09.00 - 12.00

Torsdag  09.00 - 12.00 


mail: hso.harnosand@gmail.com 

 hsoharnosand@se


Varmt välkommen!

Funktionsrätt Härnösands styrelse

 

Ordförande

Lennart Moberg    tel: 070-19 16 875

Parkinsonföreningen
Härnösand - Kramfros - Sollefteå


vice ordförande

Pia Niclasson         Neuroförbundet


Kassör
Ulla Eliasson


Övriga ledamöter

Eva Ekren                     Reumatikerna

Christina Ögrim          Bröstcancerföreningen

Lena-Sara Blomqvist  Psoriasföreningen

Ronny Valter                IF Rycket


Ersättare

Stefan Morell               FUB

Inger Viberg                 Autism
Aktiviteter - Föreläsningar mm

Läs, njut och boka in Dig!