Hem

HSO Funktionsrätt Härnösand

HSO Funktionsrätt Härnösand                                        

                                                                                                

Möten och träffar 


Glad Sommar, njut av värme och sol. Vi samlar kraft och hoppas på en "corona" fri höst

Gula Villan, Hospitalsgatan 21, 871 31  Härnösand

kansliet@hsoharnosand.se

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.


HSO Kansliets Öppettider:


Sporadiskt bemannat under JULI månad.

Läser mail kontinuerligt.Tfn: 076-1369190 

E-post: hso.harnosand@tele2.se  

 

Varmt välkomna in!

Kommun-HSO Härnösands styrelse

 

Ordförande

Rolf Andersson

Mobil: 070-647 08 06

E-post: andersson.rolf@live.se


vice ordförande

Pia Niclasson


Kassör

Lars-Olov Åström

Mobil: 070-650 75 66

E-post: larsolov.astrom@spray.se


Övriga ledamöter

Kerstin Nilsson

Lena Sjöqvist

Gyda Eriksson

Eva Melander

Ronny Valter

BrittKersin Wikman


Ersättare

Stefan Morell

Inger Viberg
Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig:

Elisabeth Wall

 

kontakt