Hem


Södra vägen 5B, 871 40  Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


HSO Kansliets Öppettider:


Måndag          09.00 - 12.00

Tisdag             09.00 - 12.00

Torsdag          09.00 - 12.00Tfn: 076-1369190 

E-post: hso.harnosand@gmail.com 

 

Kommun-HSO Härnösands styrelse

 

Ordförande

Lennart Moberg    tel: 070-19 16 875


vice ordförande

Pia Niclasson


Kassör
Ulla Eliasson


Övriga ledamöter

Eva Ekren

Gyda Eriksson

Eva Melander

Ronny Valter


Ersättare

Stefan Morell

Inger Viberg
HSO Funktionsrätt Härnösand                                          

Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.