Hem

HSO Kansliets Öppettider:

Måndag, Tisdag samt Torsdag förmiddag


Tfn: 076-1369190 

E-post: hso.harnosand@gmail.com 

 

Varmt välkomna in!

HSO Funktionsrätt Härnösand                              

                                                                                                


Gula Villan, Hospitalsgatan 21, 871 31  Härnösand

hso.harnosand@gmail.com

076-1369190

Organisationsnummer: 888000-4414, PlusGiro 53 82 03-1


Kommun-HSO Härnösands styrelse

 

Ordförande

Rolf Andersson

Mobil: 070-647 08 06

E-post: andersson.rolf@live.se


vice ordförande

Pia Niclasson


Kassör

Lars-Olov Åström

Mobil: 070-650 75 66

E-post: larsolov.astrom@spray.se


Övriga ledamöter

Kerstin Nilsson

Gyda Eriksson

Eva Melander

Ronny Valter


Ersättare

Stefan Morell

Inger Viberg
Är en förening som består av olika funktionshinderföreningar i Härnösands kommun.

 

Tillsammans blir vi starkare i arbetet med att skapa ett samhälle som är tillgängligt för funktionshindrade. Vi kan bidra med en unik kompetens – våra egna erfarenheter!


Värdegrund

 

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN´s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Konventionens grundläggande principer:

 

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.


  • Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.


  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.


  • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.