Aktuellt


Möte med kommunalråd Andreas Sjölander ang lokaler på Gula villan

Plats     Gula villan

Tisdagen 8 juni kl 14.00


HSO Funktionsrätt Härnösand håller

ÅRSMÖTE


Plats:     Gula villan, Hospitalsgatan, Härnösand

Datum:  15 juni, kl 18.00

Kallelse utskickad till de berörda