Aktuellt"Höstupptaktsträff inklusive surströmmingsskiva" - med "sting!"


I närtid, måndag 28 augusti, mötte ett drygt 20-tal av vår förening-, Parkinsonföreningen i Härnösand - Kramfors - Sollefteå medlemmar upp för "Höstupptaktsträff inklusive surströmmingsskiva - med"sting!"


Mötesplatsen var anrika Klockargården i närhetenav Säbrå vackra kyrka. I god tid före höstupptaktsträffen möttes vi, ett antal av föreningens medlemmar, för ( om ) placering av bord och stolar, dukning samt dekoration av borden.Självfallet möttes gästerna kl. 13.00 av ett "fullmatat" surströmmingsbord bestående av

f f a kokt potatis, sprött tunnbröd, extra saltat smör, finhackad rödlök, skivade tomater,

gräddfil samt inte minst surströmming. Och för de av gästerna vilka avstod "delikatessen

surströmming" serverades matjesill!


                                                                                               V g dryck serverades vatten, kolsyrat dito, äppelcider                                                                                                           och/eller lättöl.

                                                                                        Apropå ordet"sting"i denna ny geting "på besök" och                                                                                                               "träffade" en av gästernas kind - strax nedanför ögat,                                                                                                                bakom glasögonen - och stack vår gäst med just "ett                                                                                                                  sting!" Tack vare ett rådigt ingripande av några av våra                                                                                                           gäster transporterades vår gäst till en närbelägen                                                                                                                     hälsocentral för ett snabbt omhändertagande- samt                                                                                                                 medicinering vilket gjorde att vår gäst, snabbt kunde åter-                                                                                                     komma för intagandet av "läckerheten" -surströmming, med                                                                                                 tillbehör!Parat med den pågående "surströmmingsskivan" medverkade vår inbjudne gäst Jarmo Nykyri utifrån temat "Röst, rörelse och rytmik" -mycket uppskattat!


Efter - information om terminsuppstartenav föreningens aktivitetertyp,bassängträningen, gå-fotbollen resp. parkinsonboxningen, ekonomisk redovisning perden 30 juni samt översikt v g teman vid höstterminens medlemsmöten som sker, sista måndagen i varje månad. kl. 13.00 -

följde kaffe och en helt underbar blåbärspaj bakad av vår

styrelsemedlem Birgit Selin "toppad" av maken, Eije Nordins

"pinfärska"blåbär plockade i närheten av parets hus, tidig

måndagmorgon!


Stort, stort tack till Er, Birgit och Eije för Er fantastiska insats

för oss gäster! 

Innan vi - mätta, nöjda och glada - lämnade Klockargården skrev

vi in våra namn- och vårt varma tack för en

trevlig höstupptaktsträff i Klockargårdens gästbok!


Text: Lennart Moberg.

Foto: Lena Nordin.          

Parkinsonföreningens trevliga försommarutflykt!

 

Måndag 19 juni kl. 11.00 sammanträffade ett 20-tal medlemmar i Parkinsonföreningen Härnösand-Kramfors-Sollefteå för att delta i föreningens försommarutflykt!

 

Målet för utflykten var Sältstens friluftsområde - ett "stenkast" från Härnösands centrum. 

Väl framme på Sälsten fick vi möjlighet att lyssna till-/sjunga tillsammans med Lars Wikberg - känd trubadur åtminstone i Härnösand/Ådalen.
 

Vädret var helt enkelt perfekt med strålande sol med en härligt fläktande bris från den närliggande havsviken. Och aptiten var det inget fel på då vi efter ett par "inledningssånger" tillsammans med Lars Wikberg till hans eminenta gitarrackompanjemang avnjöt den medhavda matsäcken. 

 

Därefter väntade en poängpromenad med nio "kluriga" frågor.
Poängpromenaden vanns av Kerstin & Martin som belönades med
varsin Kexchoklad med texten "Du är bäst!"


Som om denna tävling inte var nog.... 

Efter prisutdelning följde ännu en tävling - ny för de flesta - nämligen
"Rabarberkast" som lockade många tävlande samt inte minst, till många glada skratt!


 


Sammanfattningsvis - STORT TACK - till.

- alla- och envar som mötte upp och deltog vid den trevliga försommarutflykten....

- Katrine- och Håkan Tjernström som så generöst bjöd på välsmakande mazariner till det medhavda kaffet....

- Lars Wikberg för utmärkt medverkan med musik- och sång...

- Lena Nordin vid HSO:s kansli som "fixat" dels, frågorna till poängpromenaden och dels, det trevliga allsångshäftet! 

-

Avslutningsvis gav undertecknad en hälsning från vår vice ordf. Margit Wiklund som p g a ohälsa var förhindrad att delta vid vår förenings försommarutflykt samt informerade vidare att vi nu gör "sommaruppehåll" men möts igen för "Surströmmingsskiva", måndag 28 augusti kl. 13.00! OBS! Platsen är f n ännu inte fastställd!

 

Till alla medlemmar i vår förening, understödjare, samarbetspartners- och vänner -  TREVLIG SOMMAR!🌞🌞🌞🌞

 

 

Text: Lennart Moberg.

Foto: Katrine Tjernström.

 

Välbesökt vår-/försommarfest hos
HSO Funktionsrätt i Härnösand!

Måndag afton 29 maj från kl. 16.00 var det "Öppet hus" i föreningens trevliga

lokaler på Södra vägen 5 B då föreningens styrelse bjudit in till vår-/försommarfest! 

Ett glatt gäng hade mött upp till vår-/försommarfesten vilken bland annat innehöll
"hållpunkter" som ...    

- Tipspromenad

- Grillning på uteplatsen av medhavd mat

- Allsång under vår inbjudne trubadur - Lars Wikbergs - eminenta ledning.

- Information från ett flertal föreningar vad avser de olika föreningarnas    förestående "reseäventyr", sommaren 2023.

- Gott kaffe och "go kaka" till kaffet som vår fantastiska medarbetare Lena Nordin "trollade fram" då den ansvariga föreningen tyvärr inte "dök upp" utan därmed uteblev.

 

Stort, stort tack till...

                                                                     - alla och envar vilka mött upp till vår-/försommarfesten...

                                                                     - Lars Wikberg för fantastiskt värdefull- och därtill trevlig                                                                                                 medverkan,

                                                                     - de olika föreningarna vilka medverkade med intressant                                                                                               reseinformation,

                                                                      - Ronny Valter från IF Rycket som så generöst lånat ut sin                                                                                               mobila grill jämte även tillhandahöll grillkol med "tillbehör",
 
                                                                       - vår fantastiska medarbetare Lena Nordin som förutom att ha                                                                                     gjort en trevlig inbjudan till vår-/försommarfesten även                                                                                                 producerat ett trevligt allsångshäfte, ordnat med tipspromenad                                                                                 samt, sist men inte minst,"trollade fram "gokaka" till kaffet!


Avslutningsvis tillönskas alla och envar en trevlig sommar!

 

 Styrelsen för HSO Funktionsrätt i Härnösand.

'

Text: Lennart Moberg.

Foto: Lena Nordin.                   

  

Informativt årsmöte för HSO Funktionsrätt i Härnösand.


Ett flertal företrädare för de olika medlemsorganisationerna i HSO Funktionsrätt Härnösand
hade 2023-04-18 mött upp för att delta vid föreningens årsmöte.


Inledningsvis medverkade Ingrid Dahlstedt-Klint från Härnösands kommun resp.
Annelie Rosfjell,Region Västernorrland på ett mycket informativt sätt utifrån temat "God och nära vård!"

Innan våra gäster lämnade oss avtackades desamma med vackra blommor!Årsmötet förlöpte snabbt- och smidigt under mötesordföranden - Kommunstyrelsens vice ordförande, Kommunalrådet Knapp Britta Thyrs - ledning med fokus på bl a:


- Godkännande av upprättad balans- ochresultaträkning jämte ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Upprättad balans- och resultaträkning godkändes. Vidare beslutade årsmötet - på basis av den av revisor Bo-Anders Öberg avgivna revisionsrapporten - att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.


- Val av ny styrelse.

Styrelsen för HSO Funktionsrätt Härnösand består under verksamhetsåret 2023 av följande förtroendevalda:

Lennart Moberg, ordförande ( Parkinsonföreningen )

Pia Niclasson, vice ordförande ( Neuroförbundet )

Ulla Eliasson, kasslör

Lena Nordin, sekreterare

Eva Ekren, ledamot ( Reumaikerna)

Lisbet Svedberg, ledamot - nyval Psoriasförbundet)

Ronny Valter, ledamot ( IF Rycket )

Christina Ögrim, ledamot - nyval ( Bröstcancerföreningen )

Stefan Morell,ledamot - ersättare ( FUB )

Inger Wiberg, ledamot - ersättare ( Autisim/Aspberger)


- Fastställande av budget resp. medlemsavgift för 2023.

Budgeten fastställdes med beaktande av ett antal korrigeringar,
Vidare fastställdes medlemsavgiften - oförändrad jämfört med
öregående verksamhetsår.


Sist men inte minst avtackades avgående styrelseledamoten
Eva Melander, mötesordföranden Knapp Britta Thyr samt vår
fantastiska medarbetare Lena Nordin med vackra blommor.


Efter Årsmötets avslutning bjöd IF Rycket genom Ronny Valters- och Reumatikerna genom Eva Ekrens försorg till ett vackert dukat fikabord med nybakade bullar resp. kladdkaka med grädde"toppade"med färska lingon. "Anrättningar" som enligt alla gäster smakade "mums!"


Stort tack till Eva och Ronny för gott, gott fika!


Utifrån beslut vid det efterföljande konstituerande sammanträdet vill vi
från den nyvalda styrelsen inbjuda alla till en
Vår-/försommarfest, måndag 29 maj kl. 16.00!

Men mer om detta evanemang vid senare tidpunkt!


Text: Lennart Moberg.

Foto: Lena Nordin.

Fulltalig ordförandeträff med energitillskott!


I tisdags, 2023-02-28 bjöd styrelsen för HSO Funktionsrätt i Härnösand in till Ordförandeträff.                                                                           Glädjande nog mötte i principsamtliga ordföranden upp vid denna viktiga                                                                                                   Ordförandeträff.vilken efter, välkomnande av undertecknad och presentation av                                                                                      samtliga deltagare, inleddes av Gudrun Sjödin, ledamot i Region Västernorrlands                                                                                        hälso-och sjukvårdsnämnd utifrån temat "God och nära vård". Gudrun som har lång                                                                                  politiskerfarenhet från bl a Kramfors kommun och nu Region Västernorrland gav en                                                                                  koncis bakgrundsbeskrivningtill varför "God och nära vård" .utgör ett så angeläget                                                                                     utvecklingsområde i vår region/vårt län i likhet med vad som samtidigt sker i rikets                                                                                    samtliga 21 regioner.


God och Nära vård, se film

https://kramfors.mediaflowportal.com/play/watch/1319764/


Efter Gudrun Sjödinspresentation åtföljt av frågor & svar avtackades Gudrun

med en vårbukett- vita tulpaner!Agendan för vår ordförandeträff fokuserade därefter på den utsatta

ekonomiskasituationvår föreningbefinner sig just nu vad gäller

innevarande verksamhetsår, 2023.


Efter genomgång av vår kassör Ulla Eliasson vad avser det preliminära

bokslutet för 2022 resp. upprättad budgetför 2023 redovisades att

styrelsen inte har för avsikt att höja medlemsavgiften 2023 men

samtidigt - utifrån den skrivelse om förhöjt föreningsbidrag vilken skall

tillställas Härnösands kommun inom kort - vädja om konkreta synpunkter

att lyfta fram visar vi kommunledningen gällande föreningarnas stöd

av/behov av oss i HSO Funktionsrätt Härnösand.


Varje förening ombads att senast 7 mars tillskriva undertecknad resp. förenings bidrag till den skrivelse som skall tillställas kommunledningen!


Vidare berördes problematiken gällande våra nuv.lokaler samt inte minst, förberedelsearbetet inför föreningens årsmöte som kommer att ske - tisdag18 april kl. 18.00! Boka in detta datum redan nu!


Därtill gav Uno Gradin, Hjärt- och lungföreningen en lägesrapport vad avser "Reseplaneringsgruppens" spännande arbete. Konstaterades att ett flertal spännande reseaktiviteterär "på G!" Noterades att information härom kommer inom kort att läggas ut på för förenings hemsida!


Innan den "formella delen" av vår Ordförandeträff avslutades föreslog Uno Gradin att frågan bör ställas till ledningen för HSO Västernorrland v g ett närmare samarbete mellanvår utmärkta administratöroch länsföreningensdito.


Och så var det ju det där med -energitillskott!!!


Av inbjudan till vår Ordförandeträff framgick att samtliga deltagare uppmanades att medta minst en semla som man själv avsåg att inmundiga jämte därtill, minst en till!


Snacka om
"semmelmingel!!"

Hembakta, stora, mini, köpta, wienersemlor, "vanliga", semlor med morotssmak, semlor med kolasmak - ja, en "uppsjö" av olika sorters semlor avnjöts vid vår Ordförandeträff! som avslutades genom att varje föreningsordförande/företrädare gavs möjlighet att berätta vad som är "på G" inom resp. medlemsförening!Och det är mycket som f ö kommer att publiceras på vår förenings hemsida!


Stort tack till alla och envar som mött upp till Ordförandeträffen


Text:Lennart Moberg

Foto: Lena NordinAngeläget möte med kommunledningen

Mot bakgrund av dels, det sänkta föreningsbidraget vi i HSO Funktionsrätt Härnösand erhållit och dels, den generellaminskningen av föreningsbidragen Härnösand kommun gjort under de fyra senaste åren - från 5.3 mkr. år 2019 till 3.9 mkr år 2022 har vi i Styrelsen under våra senaste sammanträden haft föreningens framtida ekonomi"under lupp!" Vi har då bl a vägt vad en förhöjd medlemsavgift konkret skulle tillföra, vidare vilka ytterligare kostnadseffektiviseringar vi inom vår förening själva kan säkra.


Då ingendera av ovanstående tänkbara åtgärder kan lösa vår förenings uppenbara ekonomiska utmaning uppdrogs till undertecknad, som föreningens ordförande, att i absolut närtid söka möjligheten

att sammanträffa med den politiska ledningen - majoritetsföreträdarna i Härnös-

ands kommun.


Och idag, på självastefettisdagen 2023-02-21 möttes vi.....


Inledningsvis presenterade vi vår förening - HSO Funktionsrätt Härnösand - med

stöd av bif. bildspel!


Vi från HSO Funktionsrätt - Stefan Morell, FUB, vår kassörUlla Eliassonjämte

undertecknad - mötte Kommunstyrelsensordförande tillika Kommunalrådet

Andreas Sjölander och Kommunstyrelsens vice ordförande, Kommunalrådet Knapp Brita Thyr vilka med stort intresse tog del av vår verksamhetspresentation jämte huvudfrågan:


Vilket behov ser Ni från Härnösands kommun v g betydelsenav att HSO Funktionsrätt i Härnösand finns kvar,även i framtiden?


Vi från HSO Funktionsrätts sida betonade den betydelse vi har - inte minst baserat på den efterfrågan- resp. det stöd vi som förening kan ge medlemsföreningarna - genom vår utmärkta administratör, Lena Nordin.


Vidare den samlande roll vi i HSO Funktionsrätt Härnösand har i dialogen visavi Härnösands kommun, bl a i  Tillgänglighetsrådet.


Vi från HSO Funktionsrätts sida kommer nu, i absolut närtid - efter den förestående Ordförandeträffen, 2023-02-28 - att på begäran av kommunledningen upprättaen PM. vilken tydligt kommer att beskriva det konkreta ekonomiskaverksamhetsstöd vi i HSO Funktionsrätt i Härnösand har för att primärt, klara föreningens verksamhet/ ekonomiunder innevarande år, 2023.


Vill Du veta mera? Ja då är Du varmt välkommen att kontaktaundertecknad - Lennart Moberg - på telefon 070/19 16 875 i min roll som ordförande för Styrelsen för HSO Funktionsrätt Härnösand.


Text: Lennart Moberg

Foto: Knapp Brita Thyr.

Välbesökt, engagerande årsmöte i I Parkinsonföreningen med val av styrelse, avtackning -och tårta!

Sista måndagen i januari månad sammanträffade- sedvanligt - ett 30-tal medlemmari Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå för medlemsmöte - men denna gång,för Årsmöte!

Mötesplatsendenna gång - i likhetmed tidigaregenomförda medlemsmöten - var Anhörigcenter på Köpmangatan12 mitt i Härnösand.


Årsmötet 2022....

Ordförande Lennart Moberg - som också utsågs till mötesordförande - hälsade alla varmt välkomna varpå en presentationsrundaföljdeåtföljt av sedvanliga årsmötesförhandlingar. Lena Nordin, HSO Funktionsrätt i Härnösand valdes till mötessekreterare.Stort tack Lena för Din viktiga insats!

Årsmötet behandlade bl a "Ekonomin" - i balans med ett nödvändigt - om än mindre - överskott samt beslut om ansvarsfrihetför den avgående styrelsen. Vidare av delvis ny styrelse.


Ny styrelse.

Den nya styrelsenbestårnu av:

Lennart Moberg, ordförande, ( Omval )

Margit Viklund, vice ordförande ( Omval

Inger Lind Sjöberg,sekreterare( Nyval)

Ulla Eliasson,kassör( Nyval )

Anders Eriksson, ledamot ( Omval)

Birgit Selin, ledamot ( Omval)

Karin Taube, ledamot ( Nyval)

Håkan Tjernström, ersättare ( Nyval )


Avtackning.

Vid årsmötet avtackades vår sedan många år - ansvarsfulla- och inte minst professionella kassör -

Barbro Marklund som av hälsoskäl ombett att få lämna sitt uppdrag. Vid årsmötet nämnde två

tidigare ordföranden - Anders och Urban - om det viktiga stöd Barbro utgjort för de berörda under

deras tid som ordföranden i vår förening vilket även jag, Lennart Moberg, som nuv. ordförande

instämde i!Stort, stort tack till Barbro!


"En titt i kikaren"....

Allas vår Barbro - Anhörigkonsulent Barbro Jansson - gav vidare en intresseväckande expose över de teman vilka som, "so far", har bekräftats inför vårterminens medlemsmöten. I likhet med tidigaremöts vi sista måndagen i varje månad kl. 14.00 på Anhörigcenter, Köpmangatan12 dvs. måndag 27/2; 27/3; 24/4 resp. 29/5. Ev. kommer ytterligare ett datum att bli aktuellt v g juni månad men mer om detta vid senare tillfälle! Vid samtliga medlemsmöten under vårterminen kommer "vår" Jarmo Nykyri att medverka utifrån temat "Röst, rörelse & rytmik! "Viktigt! Notera redan nu dessa datum!


Ytterligare ett datum omnämndes i sammanhanget nämligen
Tisdag 11 april som är tidpunkten för
Internationella Parkinsondagen eller Världsparkinsondagen
- en dag som vi i vår förening kommer att uppmärksamma med bl a samling på

Stora torget kl. 12.00, promenad runt vackra Nattviken i Härnösand under temat

"Ett steg för Parkinson" åtföljt av dialogsamtal på Anhörigcenter, Köpmangatan 12

med bl a företrädare för Härnösands kommun och Region Västernorrland.

Viktigt! Notera redan nu detta datum!Engagerande samtal.

Efter välsmakande princesstårta - för dagen prydd med Parkinsonförbundets logotyp -

och likaså välsmakande kaffe - medverkade två av våra medlemmar med att på ett

engagerande- och inte minst personligt sätt beskriva det gångna året, 2022 och vad

som berörda varit med om sett utifrån behandling vid NUS, Norrlands Universitets

Sjukhus kopplat till sina parkinsondiagnoser. I fokus stod bl a inoperation av pump

resp. DBS, Deep Brain Stimulation. Enligt flera årsmötesdeltagare-mycket intressant!
"Rörelse, röst & rytmik".

Avslutningsvis medverkade "vår" Jarmo Nykyri på sitt engagerade- och mycket professionella

sätt med röst- och talträning under temat "Röst, rörelse & rytmik!" Och självfallet

"tog vi ton" och sjöng! Särskilt kan "Gamle Svarten" omnämnas -Oj, så vackert vi sjöng.....


Vi möts igen....

Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteåmöts igen, måndag 27 februari kl. 14.00! Och mötesplatsen är som tidigare: Anhörigcenter, Köpmangatan 12 i Härnösand!


Vid pennan; Lennart Moberg

Vid kameran/mobiltelefonen: Barbro Jansson ochLena Nordin.


Stämningsfull julfest!

 

Så roligt, så trivsamt, så mysigt och så varierat program var några av de "omdömen" deltagarna vid vår- HSO Funktionsrätts Julfest i Härnösand - delgav oss i Styrelsen för Funktionsrätt HSO i Härnösand i samband med avslutningen av vår Julfest!


Torsdagen 15 december kl. 12.00 möttes vi - ett 40-tal medlemmar från HSO:s olika medlemsorganisationer - av brinnande marschaller i entren till HSO:s kansli varefter vi minglade i vårt trevliga kök/konferensrum vid HSO:s kansli. Inledningsvis bjöd våra värdinnor - JulianaLeek, Christina Svensson och Margareta Thelin - från Strokeföreningen på välsmakande- och inte minst, värmande glögg "toppat" med russin och goda pepparkakor.


Efter välkomnande tog alla gäster plats vid det vackert dekorerade långbordet varefter den i inbjudan utlovade "överraskningen" tog plats nämligen "Styrelsekören" dvs, medlemmarna i HSO Funktionsrättsstyrelse vilka - tillsammans med gästerna- bl a sjöng de välkända julsångerna "Nu tändas tusen juleljus" och "Låt mig få tända ett ljus" under ledning avvår "kapellmästare" , Stefan Morel                                 
 

Och inte nog medenöverraskning....

Eftersång & kaffe med gott adventsfika bjöds

vi alla in till vårt konferensrum där

Ukulele Orkestern

                                                                      eller BUO, Blind Ukulele Orchestraunder ledning av Fredrik Lundström från                                                                                  SRF,   SynskadadesRiks Förbund

                                                                      bjöd på magisk underhållning.Stort, stort tack till Fredrik & hans vänner i BUO!


                                                                      Efter denna andra överraskning återvände vi till kaffebordet där våra värdinnor                                                                                   från Strokeföreningen bjöd på påtår parat med ett engagerande julquizz med                                                                                     Stefan Morell som vinnare!


 1:a priset i Julquizzet blir en påse skumtomtar.


Avslutningsvis - med sång av "Styrelsekören" vilka framförde "Stilla natt" -

överlämnades ett symboliskt tack till våra värdinnor en liten present till

Strokeföreningen, Juliana Leek, Christina Svensson & Margareta

Thelin (närmast kameran)- för deras fina insats som glögg- resp. fikaansvariga!Innan vi skildes åt överlämnades avslutningsvis, dels en julblomstergrupp till "allas vår" Lena Nordin som under det snart, gångna verksamhetsåret 2022 på ett synnerligen förtjänstfullt sätt stöttat oss alla inom HSO:s olika medlemsföreningar och dels, till- önskadevi varandraGod Jul & ett riktigt Gott Nytt Ärmed påminnelse, redan nu, om Ordförandeträffar, tisdag 2023-02-28 kl. 18.00 resp. föreningens Årsmöte, 2023-04-18 kl. 18.00 med HSO:s kansli som mötesplats i båda fallen!


Text: Lennart Moberg..

Foto: Lena Nordin.

"Helkväll" i "hälsans tecken" för ordförandeni HSO Funktionsrättsmedlemsföreningar!


Styrelsen för HSO Funktionsrätt i Härnösand inbjöd i närtid samtliga medlemsföreningar och dess ordföranden till en "helkväll" -i hälsans tecken!


Ordföranden i HSO Funktionsrätt Lennart Moberg kunde denna kväll hälsaen i princip fulltalig ordförandegrupp välkommen till ordförandemötet som inleddes med genomgång av förslaget till Verksamhetsplan för HSO Funktionsrätt i Härnösand, tidsperioden 2022 -- 2023.


Glädjande nog kunde vi ochsådenna afton hälsa en ny medlemsförening, HRF Härnösand, varmt välkommen med som medlem i HSO Funktionsrätt Härnösand.Hjärtligt välkommen till HSO Funktionsrätt Härnösand!


Efter att Anders Hägg från ABF på ett inspirerande sätt informerat oss om samverkansprojektet "Träffen - gemenskap, kunskap, glädje" bytte vi tillfälligtvislokaler. Först för invigning av de nya förvaringsskåpen inkluderande bandklippning av vår administratörLena Nordrin jämte utbringande av en skål att denna frågaäntligenär löst! ( För Dig som är intresserad och inte kunde vara med vid invigningen kan vi omnämna att skålandet skedde med Guldus - zero! )


Efter invigningen introducerade Ronny Valter från medlemsföreningen IF Rycket en ny sorts träningsmetod vid namn "Gå fotboll" eller på engelska "Walking football" som vi ochså"testade" i den gymnastiksal som återfinns i Rehabhuset!

"Matchen" mellan det blå- resp. röda laget slutade f ö oavgjort, 1 - 1!!


Därefter återgick vi till vårt konferensrumdär Catrine Svensk, inspirerande hälsoinformatör från ABF - i ord- och bild - tog oss med på en intressant "hälsoresa" med fokus på "nyttig- resp mindre nyttig kost!"


Efter enmycketintressant- och informativ "hälsoresa" bjöd vår "reseledare",läs: hälsoinformatör Catrine Svensk, in oss i föreningens cafeteria där ett synnerligen välsmakandeoch inte minst, hälsosamt fikabord väntade oss vars olika "smårätter" tillretts av just Catrine Svensk som ochså, bit för bit, introducerade de olika "smårätterna". Fikat avslutades med intagandet av en ljuvligt god äppelkaka"toppad" med vaniljsås!


Se fö bif. recept på den goda äppelkakan!


Avslutningsvis gavs ordet till resp. föreningsordförande vilkapå ett informativt sätt gav oss alla en bra, övergripande bild över denfantastiskt fina- och värdefulla verksamhet som bedrivs inom ramen för de olika föreningarnas ansvarsområden. Betonades avslutningsvis om vikten av att den värdefulla verksamhet/dessa goda exempel ochså kommuniceras på HSO Funktionsrätts

hemsida!


Innan vi skildes åt från den trevliga "helkvällen" beslutades att vi möts igen under vintern 2023, före föreningensÅrsmöte!


Text: Lennart Moberg.

Foto: Lena Nordin.Fullsatt vid Parkinsonföreningens medlemsmöte!


Vid Parkinsonföreningenssenaste medlemsmöte var det fullsatt! Då föreningens vice ordförande Margit Wiklund samt undertecknad dukade fram inför vårt medlemsmöte tänkte vi initialt- "inte blir det fullsatt idag, inte!" Men trots vår initiala "otro"/pessimism fylldes den mysiga lokalen på Anhörigcenter, belägen på Köpmangatan 12 i Härnösand successivtupp till sista plats. T o m extra stolar behövdes! Inom ramen för avsnittet "Rapporter v g hitintills genomförda aktiviteter" omnämndes bl a webböreläsningen om stress med Gunnel Granström, 2022-10-20 - medlemsmötet i Sollefteå, 2022-10-11 - ordförandeträffeninom HSO Funktionsrätt, 2022-10-25 där vår förening presenterades - samt regionens seminarium i Sundsvallmed fokus på "God & nära vård".


Därefter tog dagens gäst, MAS:en (MedicinsktAnsvarigSjuksköterska ) i Härnösands kommun vid som i sin föreläsning fokuserade på ämnet "Blåsdysfunktion" eller "Inkontinensproblematik" som och så ämnet kan benämnas. Anders medverkan skedde på ett mycket professionellt, informativt- resp. engagerande sätt och medverkade till en hel del frågor, samtal samt därtill, reflektionerkopplattill våra, vars- och ens livssituation!


Avslutningsvis överlämnades en bukett rosor som ett synligt bevis för allas vår uppskattning!


Efter ett välsmakande kaffe med utsökt hembakt fikabröd -stort tack till Margit Wiklund! - tog vi en "titt i kikaren" med fokus på framtida aktiviteter. Här omnämnde bl a:

- Bassängträningsgruppen

- Boxningsgruppen

- "Gå fotboll"/"Walking football".

Intresserade deltagare till ovannämnda aktiviteter hälsasvarmt välkomnaatt kontakta Margit Wiklund v g Boxningsgruppenoch undertecknad v g övriga två aktiviteter.


Vidare omnämndes förslaget om en tänkt "Julträff"i december, ( datum och avgift är i dagsläget inte fastställt ) - den kommande webbföreläsningen2022-11-17 kl. 14.00 med sjukhusprästen Jan Brännström samt de tänkta Österåsendagarna i april/maj 2023. Vidare uppmanades alla att besöka föreningens -vår- hemsida! Och avslutningsvis omnämndesbehovet av "nya"krafter i vår styrelse fr om nästa år!


Efter det välsmakande fikat och den kompletterande informationen enligt ovan var det dags för "vår egen" Jarmo Nykyri som på ett engagerat- och inte minst, medryckande sätt medverkade i "ord och ton" med fokus på temat "Rörelse - röst - sång - musik!"


Ni skulle alla ha hört allsången då vi alla "klämde i" i "låten" "En gång jag seglar i hamn" resp. i läten " "Räck mig din hand!" Då kan minsann Allsången på Skansen "slänga sig i väggen!"


Nu inväntar vi nästa medlemsmöte som sker månad 2022-11-28 kl, 14,00 då vi bl a gästas av logoped Linda Ovemar från Länssjukhuset i Sundsvall. Vidare medverkar Anhörigkonsulent Barbro Jansson då vi vid detta möte kommer att "titta i kikaren" v g tänkbara teman vid vårterminens medlemsmöten. Och självfallet kommer "vår" Jarmo Nykyri med - "förstärkt" med sin gitarr!


Välkommen Du/Ni ochså!


Vid pennan: Lennart Moberg

Vid kameran: Katrine Tjernström.


Mötesplan HSO 2023


HSO Funktionsrätt Härnösands 
Nästa Ordförandeträff

 🌞


HSO Funktionsrätt Härnösands
Nästa Styrelsemöte

Januari 2024, kl 18.00


Samtliga möten enligt ovan genomförs i konferensrummet,

HSO Härnösands lokaler, Närvården, Södra vägen 5 B!

Verksamhetsplan 2022-2023

Tillgänglighetsrådet: 
kallelse, protokoll, information osv

HSO Funktionsrätt Härnösands ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023