Aktuellt


Möte med kommunalråd Andreas Sjölander ang lokaler på Gula villan

Förhandlingarna fortsätter!
Information fortlöpande


Ordförandemöte tisdagen den 21 september gällande nya lokaler, kallelse har skickats till alla föreningar.HSO Funktionsrätt Härnösand 
Näst kommande styrelsemöte
Tisdagen den 19 Oktober, kl 18.00
Gula Villan
Hospitalsgatan 21

Härnösand