Gula Villan

Gula villan - ett allaktivitetshus


Huset har gamla anor. Det byggdes 1818 som ett hospital med 50 vårdplatser. Senare fungerade det som läkarbostad för Gådeå sjukhus.

Numera finns olika verksamheter i huset, man kan verkligen se det som ett allaktivitetshus!


Anhörig- och närståendecenter

 

Vill du ha stöd som anhörig/närstående?

Vill du träffa andra i en liknande situation?

 

Anhörigcenter finns för dig som vårdar eller stödjer en anhörig eller vän, som pga handikapp, sjukdom eller andra omständigheter behöver ditt stöd.


Personligt ombud


Ett personligt ombud arbetar för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år. 
Du väljer var kontakten ska ske och ombuden har tystnadsplikt. Stödet kostar ingenting.